Voorziening Langdurig Verblijf

Er komt een Voorziening Langdurig Verblijf (VLV) in ’s-Hertogenbosch.
Op de VLV is plek voor ongeveer twintig mensen met een verslaving, in combinatie met psychische problemen en/of een lichtverstandelijke beperking.

VLV

Aan de Nieuwe Dijk 3 in ’s-Hertogenbosch staan 22 woon-units voor twintig mensen met psychische problemen in combinatie met verslaving en/of een licht verstandelijke beperking. Ook zijn er 2 units voor de zorgprofessionals en handhaving en is er een crisis-bed voor kortdurende noodopvang. In deze prikkelarme omgeving komen zij tot rust.

VLV maakt deel uit van Reinier van Arkel. Maatschappelijke Opvang MO Den Bosch is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en gang van zaken en is aanspreekpunt voor de buurt.

Beheergroep VLV

De beheergroep bestaat uit mensen die meedenken over hoe de leefbaarheid in het gebied prettig blijft. Aan de beheergroep kunnen mensen uit de omgeving van de VLV deelnemen (het beheergebied). Ook de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel, de wijkagenten en de zorgaanbieder van de VLV nemen deel aan de beheergroep.

Voor vragen aan de beheergroep mail naar:
vlv@s-hertogenbosch.nl

Op dit moment ontvangt Hans behandeling van Reinier van Arkel en wordt door MO Den Bosch ondersteund bij het wonen. Hans verlangt naar een eigen plek waar hij zichzelf kan zijn, zonder de overprikkeling.
Het vooruitzicht op een plek binnen VLV geeft Bo hoop en fungeert als 'een reden om het nog even vol te houden op de opvang', zoals hij het zelf verwoordt. Desondanks was de constante hectiek op de opvang uiteindelijk te veel voor hem, waardoor een tijdelijke oplossing werd gevonden in een goedkope B&B.

Contactformulier